Kennis van Land en Volk
Bezoek ook de educatieve quiz site Kennis van Land en Volk van de makers van Poëzie in Beweging.nl
Prozagedicht I: van proza naar poëzie

Racisme

Hij gaf me de blik, en zag dat ik fout was
Rollend met zijn ogen
van rechts naar extreem rechts
(die in feite spotdicht waren...)
Ik en mijn instinct renden weg
weg van mijn eigen bestialiteit

Hij sloot zijn ogen, en droomde:
Een wereld zonder meisjes met donk're haren
die, naar zijn mening, toch allemaal moslima waren

Kimberley Spaapen, januari 2010
17 jaar


silence

when the night comes
silence overwelmes me
can't sleep
its to qieut
waiting for a sound
that tells me
I am safe
but I just can't hear
that sound
the silence overwelmes me
I want to run away,
but I can't
the silence is holding me down
I can't get out

Edoina van der Linden
15 jaar, 3 havo
Kaj Munk, Hoofddorp