Welkom bij poëzie in beweging

De bedoeling van deze vakoverstijgende educatieve poëzie-website is gedichten in de vreemde talen Duits, Engels en Frans zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk aan te bieden.

En dat lukt! In 2015 had de site 81.498 unieke bezoekers, gemiddeld zo'n 330 unieke bezoekers per dag.

Het gaat letterlijk en figuurlijk om 'Poëzie in beweging': veel gedichten zijn in beweging gezet door middel van Flash-Movies maar ook door de toevoer van nieuw materiaal blijft de site in beweging.

De Duitse, Engelse en Franse gedichten staan bij elk onderdeel steeds bij elkaar én door elkaar: zo kun je een eenvoudig uitstapje maken naar een andere taal.

Veel plezier met de gedichten!

Het PIB-team,

Hadelinde van der Hoek en Margreet Feenstra

"Hadelinde van der Hoek en Margreet Feenstra zijn de kartrekkers van de met afstand beste site over poëzie voor leerlingen en docenten in het moderne vreemde talen onderwijs: Poëzie in beweging. Je leest het goed, "PIB" is dus ook een vakoverstijgende website, dus vind je gedichten in het Duits, Engels en Frans. "

Uit: E-POST Nr. 115-10.10.2007, nieuwsbrief van de community Duits, geschreven door Paul Goossen, redacteur vaklokaal Duits en community Duits

"Over de website Poëzie in beweging zijn we erg enthousiast. We vinden dit een interessant instrument ter ondersteuning van het talenonderwijs. De combinatie van verschillende talen spreekt ons zeer aan."

Stephan Meershoek, hoofd afdeling Dienstverlening en Innovatie, Europees Platform - internationaliseren in onderwijsinternationaliseren in onderwijs, februari 2013