Docenten enquête

Hoe vindt u deze poëziesite? Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Het invullen en versturen van deze enquête kost u maar enkele minuten. Als docent voor de klas merk je gauw genoeg hoe leerlingen de les vinden. Met een educatieve website mis je dat directe contact. Wij zijn daarom bijzonder geïnteresseerd in uw praktijkervaringen. Bovendien zullen we uw reacties gebruiken bij het ontwikkelen van nieuw materiaal en bij het aanpassen van bestaand materiaal. Zo kunt u als docent uit het veld invloed hebben op de ontwikkeling van deze website. Ook de mening van uw leerlingen is belangrijk, daarom staat er voor hen ook een enquête. Hartelijk dank voor uw tijd en moeite.

Welk vak geeft u?

CKV Frans
Duits Nederlands
Engels anders, namelijk
 

In welke provincie geeft u les?

Nederland België

Hoe heeft u gehoord van het bestaan van de site?

Via het tijdschrift Levende Talen Via uw community van het Kennisnet
Via een andere educatieve website Via een workshop
Via een zoekmachine Via een collega
Anders  

Heeft u uw collega's op de site geattendeerd? Zo ja, welke collega('s)?

CKV Frans
Duits Nederlands
Engels Ander vak

top

Zou u de site bij een gezamenlijk MVT poëzieproject inzetten?

ja                  nee

 

Wilt u aangeven hoe u de verschillende onderdelen waardeert?

De website in het algemeen
In beweging
Gedichten met opdrachten
Maak een eigen gedicht
Spelen met gedichten (interactief)
Favoriete links
Lesplannen
Het archief

 

Wilt u bij de volgende steekwoorden met een cijfer van 1 tot 5 aangeven hoe u die waardeert?

1: slecht 2: matig 3: voldoende 4: goed 5: uitstekend  
 
1
2
3
4
5
 
Gebruiksvriendelijkheid  
Leesbaarheid  
Thema's  
Vakoverstijgende concept  
Vormgeving

 

top

Heeft u de site in uw lessen gebruikt? Zo ja, in welke klas(sen)?

Onderbouw VMBO klas 1 klas 2 klas3
Bovenbouw VMBO klas 4
Onderbouw HAVO / VWO klas 1 klas 2 klas3
Bovenbouw HAVO klas 4 klas 5
Bovenbouw VWO klas 4 klas 5 klas 6
Basisschool groepen
Nee

Waar hebben de leerlingen aan de site gewerkt?

Op school
Thuis
Beide

Hoeveel lesuren heeft u (bij benadering) aan het werken met de site besteed?

 

Wilt u uw ervaringen in het gebruik van de site kort samenvatten? Kunt daarbij ingaan op:


Niveau van de gedichten:
Niveau van de opdrachten:
Tijdsinvestering per gedicht met opdrachten:
De reactie van uw leerlingen:


top

Heeft u verder nog opmerkingen of vragen?

Indien u een reactie of antwoord op uw vraag wilt, vul dan hieronder uw e-mail adres in. Wij zullen u dan zo snel mogelijk berichten.