Copyright

'Van dichten comt mi cleine bate'
(Uit: Beatrys)

De website-makers zijn druk bezig alle rechten van de op deze poëzie website geciteerde gedichten te regelen. Op dit moment leggen we contact met en vullen de formulieren in van verschillende uitgeverijen. Het is een enorme klus en we zijn nog niet in staat geweest de rechthebbende van elk geciteerd gedicht te achterhalen. Toch willen we de door ons geselecteerde gedichten al op de site plaatsen. Dit geldt met name voor de moderne gedichten: juist die sluiten goed aan bij het doel van onze site, nl. laagdrempeligheid voor de leerling en het plezier in het omgaan met poëzie. Deze poëzie-site dient slechts een educatief doel, dient geen commerciële doeleinden en is bedoeld voor het Nederlands moderne vreemde talen onderwijs.

Mochten er toch problemen ontstaan in verband met de plaatsing van een gedicht, dan wordt u verzocht contact op te nemen met

Wir bemühen uns für die Erwerbung der Rechte der Gedichte die einschlägigen Verlage bzw. Autoren ausfindig zu machen. Wo diese Suche keinen Erfolg hat, bitten wir diejenigen, die Bescheid wissen, um ihre freundliche Mitarbeit:

While we are making every effort to trace the copyright holders of the poems on this website we have as yet been unable to locate all of them and we would appreciate any information which would enable us to do so. Contact us at

Nous nous efforçons de respecter tous droits réservés aux éditeurs / auteurs d'origine et aux ayants droit pour les poèmes se trouvant sur ce site. Les poèmes dont les ayants droit n'ont pu être identifiés veuillez bien nous en informer: