Leerlingen enquête

Hoe vind je deze poëziesite? Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening! Het invullen en versturen van deze enquête kost je maar enkele minuten. Als docent voor de klas merk je gauw genoeg hoe jullie de les vinden. Met een educatieve website mis je dat directe contact. Daarom hebben we deze enquête gemaakt, om ook hier jullie de kans te geven commentaar te leveren. Wij nemen serieuze reacties dan ook serieus: jullie commentaar verwerken wij dan weer voor onze website.
Bedankt voor je tijd en moeite!

In welke klas zit je?

Basisschoolgroep
Onderbouw VMBO
Bovenbouw VMBO
Onderbouw HAVO / VWO
Bovenbouw HAVO
Bovenbouw VWO

In welke provincie woon je?

Nederland België

Hoe heb je van het bestaan van de site gehoord?

top

Bij welk vak heb je de site gebruikt?

 

Wil je met aangeven hoe je de verschillende onderdelen vond?

De website in het algemeen
In beweging
Gedichten met opdrachten
Maak een eigen gedicht
Spelen met gedichten (interactief)
Favoriete links
Lesplannen
Het archief


top

Wil je met een cijfer van 1 tot 5 aangeven hoe je de volgende punten vond?

1: slecht 2: matig 3: voldoende 4: goed 5: uitstekend  
 
1
2
3
4
5
 
De gebruiksvriendelijkheid van de site  
De leesbaarheid van de letters op het beeldscherm  
De vormgeving  


top

Waar heb je aan de site gewerkt?

 

Hoeveel lesuren heb je (ongeveer) aan het werken met de site besteed?

 

Met hoeveel mensen heb je aan de site gewerkt?


 

Wil je aangeven hoe je het niveau vond?

Niveau van de gedichten:

Niveau van de opdrachten bij 'Gedichten met opdrachten':

Niveau poëzie quiz:

Niveau 'Maak een eigen gedicht':

Als je een eigen gedicht hebt gemaakt met behulp van 'maak een eigen gedicht', heb je dat dan ook naar de site opgestuurd?

ja                    nee

 

Heeft het werken met de poëziesite jouw mening over gedichten veranderd?

 

Heb je verder nog opmerkingen?

Welk eindcijfer geef je de totale site?