Poging tot categorisering van opdrachten bij het gedicht

 • Inleiding
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Idioom
 • Creativiteit
 • Overigen
 • Printversie

Inleiding

Met de invoering van de 2de Fase bleek er voor poëzie nauwelijks nog plaats te zijn binnen het onderwijs. Dat is jammer want de didactische mogelijkheden van het gedicht zijn schier eindeloos en hoeven zich niet tot moeilijke begripsvragen te beperken.

Met de recente veranderingen in Havo en Vwo bovenbouw lijkt literatuur en dus ook poëzie weer meer aandacht te krijgen Gelukkig, want poëzie is boeiend!

Gedichten kunnen interessant en toegankelijk worden gemaakt door ze op een innovatieve, speelse en creatieve manier te bevragen. Het PIB-team laat u zien hoe dat zou kunnen.

Ter inspiratie vindt u hier een poging tot categorisering van aantrekkelijke, laagdrempelige, begripopbouwende én vakoverstijgende opdrachten bij het gedicht.

Thematisch geordende gedichten Duits, Engels en Frans om zelf vragen bij te maken vindt u in het archief.

Voorbeelden van gedichten met opdrachten vindt u ook op deze site.

Indien u belangstelling hebt voor een workshop kunt u met ons opnemen.

Lezen

(gesloten of open)

 1. herordenen van beeld en woord
 2. herordenen van door elkaar gegooide strofen
 3. invullen van weggelaten strofe(n)
 4. invullen van weggelaten zinnen/regels
 5. invullen van weggelaten woorden:
  • titel
  • rijmwoord
  • sleutelwoord
 6. vergelijken van meerdere gedichten op bepaalde punten:
  • aspect(en): Op onze website vindt u hiervan een voorbeeld: de vis in drie talen.
  • inhoud
  • thema
  • toon
  • vorm

Thematisch geordende gedichten Duits, Engels en Frans om zelf vragen bij te maken vindt u in het archief.

Voorbeelden van gedichten met opdrachten vindt u ook op deze site.

Indien u belangstelling hebt voor een workshop kunt u met ons opnemen.

Schrijven

 1. afmaken van een gedicht bij weglating van een gedeelte van het gedicht
 2. argumenteren in Moderne Vreemde Taal over stelling(en) n.a.v. het gedicht
 3. herschrijven van gedicht in proza
 4. herschrijven van gedicht vanuit een ander perspectief
 5. schrijven van een brief/artikel/krantenbericht/recensie n.a.v. het gedicht

Thematisch geordende gedichten Duits, Engels en Frans om zelf vragen bij te maken vindt u in het archief.

Voorbeelden van gedichten met opdrachten vindt u ook op deze site.

Indien u belangstelling hebt voor een workshop kunt u met ons opnemen.

Creativiteit

 

Zelf dichten

 1. zelf dichten n.a.v. voorbeeldgedicht (imitatie)
 2. zelf dichten m.b.v. stapsgewijze, sturende aanwijzingen
 3. zelf dichten in een bepaalde vorm. Op onze website vindt u bij Maak een eigen gedicht meer dan 30 dichtvormen, bijvoorbeeld:
 4. Speelse en creatieve opdrachten om het zelf dichten te stimuleren, bijvoorbeeld:

 

CKV

 1. maken van een tekening/collage n.a.v. het gedicht
 2. naspelen/voordragen
 3. gedicht van muziek voorzien

 

Thematisch geordende gedichten Duits, Engels en Frans om zelf vragen bij te maken vindt u in het archief.

Voorbeelden van gedichten met opdrachten vindt u ook op deze site.

Indien u belangstelling hebt voor een workshop kunt u met ons opnemen.

Overigen

 

Naslag

 1. opzoeken van informatie n.a.v. het gedicht: encyclopedie, woordenboek, internet
 2. opzoeken van gesproken/gezongen versie van het gedicht op internet

 

 

Reflectie

(gesloten of open)

 1. vóór het lezen van het gedicht: anticipatie n.a.v.
  • thema
  • titel
 2. tussentijds voorspellen: wat denk je dat er in de volgende strofe(n) gebeuren gaat?
 3. na het lezen van het gedicht: klopte de anticipatie?
 4. persoonlijk oordeel geven over het gedicht

 

Thematisch geordende gedichten Duits, Engels en Frans om zelf vragen bij te maken vindt u in het archief.

Voorbeelden van gedichten met opdrachten vindt u ook op deze site.

Indien u belangstelling hebt voor een workshop kunt u met ons opnemen.

 

Door te klikken op de link gaat u naar de printversie van het lesmateriaal.