Kennis van Land en Volk
Bezoek ook de educatieve quiz site Kennis van Land en Volk van de makers van Poëzie in Beweging.nl
Doubletsgedicht

sok
hok
hek
hel
bel
bek
lek
gek
gok
hok
hak
tak
tik


Manal Asrih & , januari 2014
15 jaar
sintmontfort, roffaaaaaaaaaa

top


woordengedicht


saai
haai
naai
dak
bak
zak
lak
tak
teen
been
peen
leen
geen
heen
veen


Ebrar Eryigit, mart 2013
13 jaar, B1B
Sint-Montfort, Heer Arnoldstraatbiologie

WISKUNDE
BISKUNDE
BISKONDE
BIOKONDE
BIOKONIE
BIOLONIE
BIOLOGIE

slechte toets
alweer een buis
rap gsm weg ... mislukt

gsm-loos

josse burm, november 2010
13 jaar, 2MWG moderne wetenschappen
broederschool stekene

topSaaaaaaaaaaaaaai

GROEN
BROEN
BLOEN
BLOEM
BLAEM
BLAUM
BLAUW
KLAUW
VLAUW
VOAUW
VOGUW
VOGEW
VOGEL
SOGEL
SPGEL
SPOEL
SPORL
SPORT
RPORT
ROORT
ROZPT
ROZET
ROZEN
DOZEN
HOZEN


VOORNAAMLOOS ACHTERNAAMLOOS, februari 2010
VMBO
AOC-OOST, ALMELO


Wekker

TIJD
tijm
rijm
rijk
riek
piek
pier
sier
ster
stel
STIL

Elsa van Evert, december 2009
11 jaar, Gymnasium
RSG Pantarijn , Wageningen

top


Doublet

Lief
loef
leef
leed
reed
reet
heet
hert
hart
haat

Bloeb Bloeb, oktober 2004
16 jaar, 5vwo
erasmus, almelozot worden

zit
wit
kik
ik

knort
snort
smart
wart
word

tot
vod
rat
rot
zot

delphine de vrieze, november 2004
14 jaar, 3 tw
sint-geertruid, sint denijs westrem_gent

topLicht
Dicht
Dichte
Dichter
Dochter
Donhter
Donkter
Donker

R. Visser, december 2004
14 jaar, Atheneumnaamloos


BOUT
BONT
BONS
BOND
HOND
HAND
LAND
LANG
GANG
BANG

Thomas Sandbergen, oktober 2005
13 jaar, 2Gym
Christelijk gymnasium Sorghvliet, Den Haag