poŽzie in beweging

De vis in drie talen

 

Lees het gedicht scannend: de bedoeling is, dat je de beschreven aspecten van de vis zoekt. Er kunnen natuurlijk meerdere aspecten in één gedicht voorkomen! Kies uit de mogelijkheden hieronder.

The Marvel

Keith Douglas (1920-1944)

 

A baron of the sea, the great tropic
swordfish, spreadeagled on the thirsty deck
where sailors killed him in the bright Pacific,

yielded to the sharp enquiring blade
the eye which guided him and found his prey
in the dim place where he was lord.
[...]